آيا مجردها بيشتر در معرض ابتلا به سرطان معده هستند؟